แผนปฏิบัติการของ IAH

แผนปฏิบัติการ 12 สถาบัน IaH ที่นำมาแบ่งปันด้านล่างนี้ได้รับการรับรองจาก 12 HEIs แห่งเอเชีย หลังจากมีการสร้างความตระหนักในกิจกรรมที่เรียกว่า Campus & Curriculum: InterRationalise This! การอภิปรายโต๊ะกลมเกิดขึ้นทั่วทั้ง 12 มหาวิทยาลัยในเอเชียในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการสนทนาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นและปรับปรุงกระบวนการของ IaH ในระดับสถาบัน เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการเคลื่อนออกไปศึกษาในต่างประเทศระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  โปรไฟล์ของมหาวิทยาลัยและระดับการพัฒนา IaHและแนวโน้มของ IaH ที่แตกต่างกันที่ระบุไว้ใน รายงาน IaH Infographic ซึ่งได้จัดทำในระยะแรกของ FRIENDS นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของแผนปฏิบัติการ IaH  สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 12 ประเทศพันธมิตร PC HEIs ได้รับการคาดหมายว่าจะทบทวนหัวข้อและแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ IaH ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปยังจุดสิ้นสุดของโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของผลลัพธ์ของโครงการหลังจากสิ้นสุดอายุโครงการ

วิทยาลัยรอยัลทิมพู, ประเทศภูฏาน: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 22 ตุลาคม 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน

สถาบันการจัดการ Royal Institute of Management, ประเทศภูฏาน: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 15 ตุลาคม 2562, ผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน

มหาวิทยาลัยสวายเรียง, ประเทศกัมพูชา: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020, ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

มหาวิทยาลัยนานาชาติ Dewey ประเทศกัมพูชา: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 32 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก, ประเทศมาเลเซีย: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 21 ตุลาคม 2562, ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน

วิทยาลัยมหาวิทยาลัย Berjaya ประเทศมาเลเซีย: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 13 กันยายน 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 42 คน

มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ประเทศฟิลิปปินส์: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 29 ตุลาคม 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน

มหาวิทยาลัยเซบู, ประเทศฟิลิปปินส์: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 28 สิงหาคม 2562, ผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซบู, ประเทศฟิลิปปินส์: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: 19 กรกฎาคม 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 30 กันยายน 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน

มหาวิทยาลัยพายัพ, ประเทศไทย: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 4 กันยายน 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย: แผนปฏิบัติการ IaH; IaH Round Table: วันที่ 2 ตุลาคม 2019, ผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน