การส่งเสริมโครงการ FRIENDS

เราชอบที่จะรู้จักเพื่อนใหม่นอกเหนือจากครอบครัวสมาชิกในทีม FRIENDS ของเรา เพื่อเผยแพร่คำพูดเกี่ยวกับโครงการของเรา  คุณค่าและข่าวสารของโครงการนี้สำหรับความใจกว้าง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เราได้สร้างสื่อส่งเสริมการโปรโมทและเครื่องมือจำนวนมาก  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างและดาวน์โหลด เพื่อช่วยเราเผยแพร่โครงการและโปรโมทเหตุผลของโครงการนี้  ขอขอบคุณและกรุณาคอยติดตาม! สื่อส่งเสริมการโปรโมทโครงการ FRIENDS ใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงและเรายินดีที่จะให้คุณเป็นหุ้นส่วนและเพื่อนในโครงการที่น่าตื่นเต้นนี้ !

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เมษายน 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2562

วิดีโอเล่าเรื่องแบบดิจิตอล

วิดีโอโปรโมต IACD MOOC

โบรชัวร์ FRIENDS

แผนการเผยแพร่และสื่อสาร

แนวทางของแบรนด์ FRIENDS