ปฐมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ FRIENDS Digital Storytelling Contest และ IACD MOOC. ในการจัดงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมทางไกล ร่วมกับวิทยาเขตปัตตานีและสุราษฎร์ธานี สามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ 3 รายการที่ได้นำเสนอในที่ประชุมดังรายการด้านล่างนี้

Comments are closed.