ผู้ชนะการประกวดการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากผลงานวิดีโอทั้งหมด 18 เรื่อง มีการประกาศผลงานที่ชนะการประกวดการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Erasmus + FRIENDS จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

ชื่อเรื่อง: ไหว้ (Wai)
เจ้าของผลงาน: นางสาวอินทิรา ปานหนู


ชื่อเรื่อง: บ้านเกิดที่มีสีสันของฉัน (My Colorful Hometown)
เจ้าของผลงาน: นางสาวแสงรายา กิตติเสถียรพร


ชื่อเรื่อง: การเอาชนะการแลกเปลี่ยน (Exchange Overcome)
เจ้าของผลงาน: นายมิกแจ็คเกอร์ แอ็บสัน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน! คอยติดตามประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล IACD MOOC และรางวัล Intercultural Passport Awards

Comments are closed.