ประกาศขยายเวลาส่งผลงานวีดีโอประกวด DIGITAL STORYTELLING CONTEST MSU

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)

หมดเขตส่งผลงาน: 30 พฤษภาคม 2563

ตัดสินผลงานวีดีโอ: 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการตัดสิน: 10 มิถุนายน 2563

การส่งผลงาน: ส่งผลงานวีดีโอพร้อมใบสมัคร, Waiver and Release และVideo Release and Consent Form

สมัครได้ที่: https://erasmusplusfriends.eu/register-page/

Comments are closed.