ประชาสัมพันธ์การประกวด FRIENDS-Digital Storytelling Contest

สมัครได้ที่: https://erasmusplusfriends.eu/register-page/

การส่งผลงาน: ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและ Waiver and Release, Video Release and Consent Formทาง Google drive ที่ e-mail: friendspsu@gmail.com

ติดต่อสอบถาม:
อีเมล: prasertsak.w@psu.ac.th
โทรศัพท์: 074-282-256

Comments are closed.