ม.อ. เลื่อนการอบรม Workshop VDO Editing

ประกาศ

เรียน นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตร IACD MOOC และร่วมส่งผลงานวิดีโอ Digital Storytelling ทุกคน

งานวิเทศสัมพันธ์ขอแจ้งเลื่อนการอบรม Workshop VDO Editing ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ออกไป

โดยทางงานวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหลังจากกำหนดการใหม่ออกมา

ขออภัยสำหรับการแจ้งเลื่อนในครั้งนี้และขอขอบคุณในความร่วมมือของนักศึกษาทุกคน

งานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Comments are closed.