• Latest news

  • คู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล

  • การประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ Erasmus+ FRIENDS ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัย SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (เมืองกลีวิแสะ ประเทศโปแลนด์) สำเร็จลงด้วยดี

  • วันที่เต็มไปด้วยความสุขกับกิจกรรม ERASMUS+ FRIENDS STUDENT BOOT CAMP 2022 ของนักศึกษาได้เดินทางมาถึงบันทึกหน้าสุดท้าย

  • FRIENDS พบกับอินเดีย!

  • นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่งจากราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ เยือน VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  • งานประชุมมหาวิทยาลัย Partner โครงการ Erasmus+FRIENDS ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Erasmus+ ภายใต้โครงการ FRIENDS จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop FRIENDS Community Development Plans: หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม” ณ โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายมิติ

  • มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัด “วันนัดพบแรงงาน  MSU Virtual Career Fairs”

  • รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Intercultural Passport 2022