• Latest news

  • คู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Erasmus+ ภายใต้โครงการ FRIENDS จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop FRIENDS Community Development Plans: หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม” ณ โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายมิติ

  • มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัด “วันนัดพบแรงงาน  MSU Virtual Career Fairs”

  • รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Intercultural Passport 2022

  • มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIENDS TEAHOUSE อย่างเป็นทางการ

  • โครงการ ม.ม.ส. FRIENDS HOME AWAY FROM HOME

  • โครงการ ม.อ. FRIENDS Home Away from Home

  • Teahouse ม.อ. จรรยาบรรณ, แผนปฏิบัติการ 2564-65

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์