IaH: โครงการ Grow Global

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการ Grow Global ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ กล้าที่จะก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเอง สู่ความเป็น Global citizen ภายใต้ความเป็น Internationalization และพิธีเปิดได้ถูกจัดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20 -22 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์งาน “Grow Global: Kick-off Internationalization at Home” ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม Chinese Days และกิจกรรม Internationalization at Home

กิจกรรม Chinese days จัดขึ้นในวันที่ 20 และ 22 มกราคม 2563 โดยบรรยากาศภายในงานถูกจัดให้มีกลิ่นไอของความเป็นจีน มีการจัดประกวด PSU Chinese Singing Contest และ PSU Chinese Wearable Arts เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเอง และในวันที่ 21 มกราคม 2563 จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรม Internationalization at Home โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้วัฒนธรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันประกวดโครงการ “พาเพื่อนสนุกในบรรยากาศสากล” กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์นักศึกษาที่ได้รับทุน “เรื่องเล่าต่างแดนของเด็ก ม.อ.” การแสดงของนักศึกษาชมรมศิลปะการเต้นรำ การแข่งขัน “ภาพประทับใจต่างแดน” และกิจกรรมเกมเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา นอกจากนั้นยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย การจัดซุ้มขายอาหารนานาชาติ รวมไปถึงกิจกรรมลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศในเอเชีย โดยการสนับสนุนจากสายการบินแอร์เอเชีย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก คือ การทอล์คโชว์ในหัวข้อ “เรียนรู้ผ่านการท่องโลกกว้าง” โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) ซึ่งครูลูกกอล์ฟ ได้เผยเคล็ด (ไม่) ลับ แบ่งปันเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภายใต้บรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมเสียงหัวเราะของผู้ฟังตลอด 45 นาที “สร้างแรงบันดาลใจ เปิดใจ ฟังให้มาก เรียนรู้จากข้อผิดพลาด อย่าอายที่จะพูด ไม่มีใครเก่งแต่เกิด และถามเมื่อไม่รู้” ข้อคิดจากครูลูกกอล์ฟฝากทิ้งท้ายไว้ในครั้งนี้ นับว่าเป็น 3 วันของการเปิดโลกทัศน์ใหม่ภายใต้ความเป็นนานาชาติของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นบันไดในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่ความเป็น Global Citizen ในอนาคตได้ต่อไป

Comments are closed.