การประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล” (Digital Storytelling) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Intercultural Passport ของโครงการ FRIENDS Project!

—–

DIGITAL STORYTELLING WORKSHOP AT MSU

Join Mahasarakham University‘s workshop on Digital Storytelling, as part of the FRIENDS Project’s Intercultural Passport activities!

Comments are closed.