การประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล” (Digital Storytelling) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Intercultural Passport ของโครงการ FRIENDS Project!

https://youtu.be/2xlgw3wJz6I

—–

DIGITAL STORYTELLING WORKSHOP AT MSU

Join Mahasarakham University‘s workshop on Digital Storytelling, as part of the FRIENDS Project’s Intercultural Passport activities!

https://youtu.be/2xlgw3wJz6I

Comments are closed.