อุปกรณ์ที่ซื้อ: สัญญาลงนามที่ ม.อ.

ม.อ. ได้ลงนามในสัญญากับ C&R บริษัท จำกัด. เพื่อซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการ FRIENDS มูลค่าของสัญญาคือ 440,000 บาทและจะจัดส่งสินค้าก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Comments are closed.