นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีอันงดงามนี้เป็นปีแรก ภายใต้บรรยากาศงานที่อบอุ่นและตื่นตาตื่นใจ นักศึกษาต่างชาติได้แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของตัวเองเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาไทย สร้างความเป็นนานาชาติผ่านการร่วมสืบสานและสืบทอดประเพณีไทย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดประกวด นางงามนพมาศ การแสดงทางด้านวัฒนธรรม วงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดการทำกระทงสวยงาม และร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยโบราณ ผู้เข้าร่วมงานต่างมีความสุข ประทับใจ และภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

Comments are closed.