งานมหกรรมอาชีพ (Career Fairs) – ตลาดแรงงานท้องถิ่นสำหรับผู้มีความสามารถระดับนานาชาติในประเทศไทย

FRIENDS Career Fair .. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย

งาน Career Fair ในหัวข้อ “Local Markets for Global Talentsจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การพัฒนาความสามารถระดับนานาชาติของโครงการ Erasmus+ FRIENDS โดยงานได้จัดขึ้นในวันที่ 78 เมษายน 2564 เวลา 9.00 16.00 . ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ม.. วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 50 แห่งมาร่วมเปิดรับสมัครงานกว่า 1,000 ตำแหน่ง ผ่านนิทรรศการ นักศึกษาจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ จำนวน 212 คน เข้าร่วมงานนี้ มากกว่า 95% ระบุว่าพอใจหรือพอใจมากกับงานการจัดงานในครั้งนี้

Career Fairs Local Markets for Global Talent ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดงาน “MSU Virtual Career Fairsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FRIENDS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลตำแหน่งงานว่างแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนช่วยเหลือผู้หางานในการเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพใหม่ ๆ นอกจากนี้ ในวาระการประชุมยังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร 3 ท่าน ในหัวข้อ “การเขียนประวัติย่อ การเตรียมการสัมภาษณ์งาน และวิธีประสบความสำเร็จในงานที่ทำ งานมหกรรมอาชีพในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 252 คนและนายจ้าง 28 คน รายชื่อนายจ้างที่นำเสนอรวมถึงชื่อต่าง ๆ เช่น Lufthansa Services, Etihad Airways, Mahan Air, Zuzu Hospitality และบริษัทด้านการบริการอื่น ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มีอัตราความพึงพอใจมากกว่า 75% จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

FRIENDS Career Fair มหาวิทยาลัยพายัพ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดงาน “Smart PYU and Job Fair 2022ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FRIENDS ในวันงานมีนายจ้างในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติเข้าร่วมงานมากกว่า 35 ราย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 226 คน รวมถึงศิษย์เก่าจำนวน 75 คน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ Workshopเกี่ยวกับการจัดทำประวัติย่อสำหรับการสมัครงานและทักษะต่างวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสพบปะกับนายจ้าง ตลอดจนสำรวจโอกาสในการศึกษาต่อและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 35 บริษัท ได้แก่ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท, มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์, EVENT 59, Pearson PET Academy, Thai Work Inter Co., Ltd, Thai Cabin Crew, Swiss Education Group, Focus Optic และดำเนินรายการโดยอาจารย์ทศพล บุญศิริ จากภาควิชาบริหารธุรกิจ

 

 

Comments are closed.