กิจกรรม FRIENDS Caravans ที่ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพจัดกิจกรรม FRIENDS Caravans: เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2565

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FRIENDS มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU) ได้จัดกิจกรรม Caravans จำนวน 3 งาน เพื่อส่งเสริม Intercultural Passport แบบเสมือนจริงให้กับกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ภายนอกกลุ่ม FRIENDS Consortium กิจกรรม FRIENDS Caravans ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม (ผู้เข้าร่วม 42 คน) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ (ผู้เข้าร่วม 88 คน) และในวันที่ 1 มีนาคม (ผู้เข้าร่วม 82 คน) ถึงแม้จะมีข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่มหาวิทยาลัยพายัพก็สามารถจัดกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบไฮบริดที่มีผู้เข้าร่วมด้วยตัวเอง รวมถึงผู้เข้าร่วมออนไลน์ที่สามารถเข้าร่วมผ่านการถ่ายทอดสดได้ ระหว่างการจัดงาน Caravans มหาวิทยาลัยพายัพได้นำเสนอเนื้อหาหลักของ Intercultural Passport โดยอธิบายถึงการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) และเกี่ยวกับ IACD MOOC

 

..และ FRIENDS Caravans

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 15.30 . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Virtual FRIENDS Caravan ผ่าน Zoom ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 213 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 15.30 . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน Virtual FRIENDS Caravan ครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทย งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 93 คน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 15.30 . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน Virtual FRIENDS Caravan ครั้งที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ประเทศไทย งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 15.00 . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน Virtual FRIENDS Caravan ครั้งที่ 4 ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทย งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 78 คน

 

ไฮไลท์ของกิจกรรม:

แนะนำโครงการ Erasmus+ FRIENDS

ท่องไปทั่วโลกกับกิจกรรม Go Global with Intercultural Passport

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Building up your Global Competency towards becoming a Global Citizen

บรรยายโดยวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “Global Competence Awareness: Career Opportunities and SelfDevelopment

Comments are closed.