CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, PHILIPPINES

ชื่อเต็ม Cebu Technological University
ชื่อย่อ CTU
เว็บไซต์ www.ctu.edu.ph
ชื่อผู้ประสานงาน Engr. Ronald M. Galindo, OIC Director of the University Internationalization and ASEAN Integration Office
อีเมล ranny1562@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ +639228267941

CTU เดิมชื่อ Cebu State College of Science and Technology (CSCST) ประกอบด้วย 9 วิทยาเขต          ทั่วจังหวัดเซบู และมีสาขาย่อยอีก 11 แห่ง โดยได้เป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณรัฐหมายเลข 9744 โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองเซบู และวิทยาเขตย่อยในเขตต่างๆ ได้แก่ Argao, Barili, San Francisco, Carmen, Daanbantayan, Danao, Moalboal และ Tuburan ที่ Cebu Technological University มีระบบการจัดการ และการจัดการศึกษาซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท  Anglo-Japanese American (AJA) ตามใบรับรองหมายเลข AJA 03/6952 จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 CSCST  ได้รับการรับรองโดย AJA Registrars Inc. ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 QMS อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน CTU มีวิทยาเขต 20 แห่ง และมีนักศึกษาจำนวนประมาณ 40,000 คน โดยมีมาตรฐานตาม  ISO 9001: 2015 และ ได้รับ SUClevel IV (สูงสุดสำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยประจำรัฐ) CTU มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 101 หลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 39 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 CTU เป็นได้รางวัลจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านความเป็นสากลระดับอุดมศึกษา และเมื่อไม่นานมานี้ CTU ยังได้รับการรับรองจาก TUV Rheinland Philippines Inc. อีกด้วย

Engr. RonaldM. Galindo

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ OIC ของสำนักงานความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยและการรวมกลุ่มในอาเซียน (the University Internationalization and ASEAN Integration Office) เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลโดยอาชีพ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 2 สาขา คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยี เขาได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในวิศวกรเครื่องกลดีเด่น (The Outstanding Mechanical Engineer : TOME) เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบันเขาทำงานเป็นอาจารย์และรองคณบดีของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (the College of Engineering) เขามีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมืออาชีพในหลายสาขา นอกยังนี้ยังได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งภายใน และ ต่างประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการ IOC เขาได้จัดตั้งและดูแลเครือข่ายกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งยังร่วมมือกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศ ในโครงการพิเศษต่างๆ และยังเคยได้รับรางวัลในนามของ CTU สำหรับการมีส่วนร่วมต่อการฝึกอบรมด้านความเป็นสากลของอุดมศึกษา

Dr. Edgar U. Tibay R.

ดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายการผลิต การขยายสาขาและกิจการธุรกิจ (Vice President, Production, Extension and Business Affairs : PEBA) เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลโดยอาชีพ โดยจบการศึกษาปริญญาเอกด้านการจัดการเทคโนโลยี เขาได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในวิศวกรเครื่องกลดีเด่น (The Outstanding Mechanical Engineer : TOME) เมื่อปี พ.ศ. 2559 และยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในฐานะรองอธิการบดีเขาได้พัฒนา แนะนำนโยบาย และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยในแง่ของการผลิตและการขยายสาขา ทั้งยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหลายฉบับ นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเกาหลีใต้ เป็นผลให้เกิดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือในระดับสากล Dr. Tibay ยังได้รับรางวัล จาก Japan International Cooperating Agency จากการฝึกอบรมผู้บริหารของหน่วยงานราชการในจังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในระดับสากล

Atty Marvey J. Arnoco-Ocampo

เป็นนักกฎหมายของมหาวิทยาลัย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เธอผ่านการสอบเนติบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทั้งยังมีใบประกอบวิชาชีพในการเป็นครูอีกด้วย ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายของมหาวิทยาลัย เธอให้การสนับสนุนงานทางด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพโดยได้ให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้จัดทำบันทึกข้อความ จดหมายและประกาศต่างๆ ของหน่วยงาน และยังเคยได้รับรางวัลอีกมากมายเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษา Atty Marvey J. Arnoco-Ocampo ทำงานอย่างแข็งขันในการให้การสนับสนุนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านความเป็นสากลทั้งหมดของ CTU อาทิ การตรวจสอบ MOAs และ MOU กับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัย

Ms. Gerra Mae Vercide

เป็นผู้แทนสำนักงานระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มในอาเซียน เธอยังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและสอนวิชาภาษาอังกฤษ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มในอาเซียน เธอเป็นผู้เขียนบันทึกข้อความและจดหมายโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำกิจกรรมระหว่างประเทศ และติดตามกิจกรรมความเป็นสากลทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะรักษาเป้าหมายในระดับสากลต่อไป