Berjaya University College, Malaysia

ชื่อเต็มในภาษาประจำชาติ                 มหาวิทยาลัยเบอร์จายา

คำย่อ                                                   Berjaya UC

เว็บไซต์                                               www.berjaya.edu.my

ผู้ประสานงานโครงการสถาบัน                        Angela Thexeira

อีเมล์                                                   angela.thexeira@berjaya.edu.my

โทรศัพท์                                              +603 2687 7000

Berjaya UC เปิดรับนักศึกษาในปี 2552 และในปี 2562 และได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี  มหาวิทยาลัยมี 4 คณะ ได้แก่ Faculty of Culinary Arts, Faculty of Hospitality and Tourism, Berjaya Business School และ Faculty of Liberal Arts มีนักศึกษาทั้งหมด 1,200 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ full time คิดเป็น 10% จาก 22 หลักสูตร .ในทุกระดับ วิทยาเขตในเมืองของ Berjaya UC ตั้งอยู่ในใจกลางสามเหลี่ยมทองคำในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและได้รับการออกแบบแนวความคิดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยและเก๋ไก๋ระดับ 5 ดาว Berjaya UC ได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกับสถาบันการศึกษาระดับสูงในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย ยุโรป และอเมริก เราทำงานร่วมกับสถาบันกว่า 70 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถ่ายโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำงานร่วมกันในการวิจัย การเยี่ยมเยือนและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมหลักในการตอบสนองต่อภารกิจ โดยการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยกระดับการศึกษาในระดับนานาชาติ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ Berjaya UC กำลังพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระดับนานาชาติอย่างแท้จริงด้วยการเพิ่มวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมให้มากขึ้น เช่น วิธีการของ Berjaya Immersion การฝึกงาน โปรแกรมการเปิดรับสถานที่ทำงาน และการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในมาเลเซีย Berjaya UC ได้เป็นเจ้าภาพนักศึกษามากกว่า 500 คนจากสถาบันต่าง ๆ จากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เข้าร่วมโครงการ Global Mobility ระยะเวลาสองสัปดาห์ถึงสี่เดือน ซึ่งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและมรดกของมาเลเซียในระดับสากล 

Associate Professor Chung Jee Fenn

หัวหน้าศูนย์วิจัยสถาบัน เริ่มทำงาน ณ Berjaya UC ตั้งแต่เดือนกันยายน ปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของวารสารบริการและการจัดการของเบอร์จายาและประธานคณะกรรมการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยเบอร์จายา และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาประเทศมาเลเซียและเป็นสมาชิกของสมาคมที่ปรึกษาการจัดการภายใน (AIMC, USA). รองศาสตราจารย์ Chung เป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองและได้ทำการฝึกอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับ SPSS, การจัดการศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การจัดการศึกษา ความเป็นผู้นำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ และผลงานได้รับการตีพิมพ์จำนวนมากในวารสารระดับนานาชาติในที่ประชุมในสาขาต่างๆ เหล่านี้

ในปี 2549 รองศาสตราจารย์ Chung ได้รับรางวัล Service Excellence Award 2006 ด้านการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย

Ronald Willie Binati

หัวหน้าหลักสูตร – มูลนิธิการบริการและปริญญาตรีสาขาการจัดการการต้อนรับคณะการบริการ เริ่มทำงานกับ Berjaya UC ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2010 โรนัลด์เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมซอมเมเลียร์แห่งมาเลเซีย (SOMLAY) 2 สมัย นอกจากนี้เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท VINTAGE ทางด้านการจัดการ Vine, Wine and Terroir ภายใต้โครงการอีราสมุสมุนดุส ของสหภาพยุโรป  ในฐานะนักการศึกษาเขามีความสนใจในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนั้นเขายังสนใจในการพัฒนาความเป็นนานาชาติในระดับอุดมศึกษารวมถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสอนระดับอุดมศึกษา

Dewi Wulandiah Oktavia

อาจารย์อาวุโส School of Hospitality เคยเป็นหัวหน้าหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการการต้อนรับตั้งแต่ปี 2014 เธอเป็นสมาชิกของ Sommelier Association ของมาเลเซีย (SOMLAY) และสมาคมการจัดการทรัพยากรแห่งมาเลเซีย (MAFM) เธอได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก University Utara Malaysia (UUM) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมและปริญญาโทสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัย Sahid จาการ์ตา  ในฐานะนักการศึกษาเธอสนใจในคุณภาพการบริการ การตลาด เทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการรายได้ การพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนาความเป็นนานาชาติในการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสอนระดับอุดมศึกษา

Chris Ong Siew Har

อาจารย์อาวุโส Berjaya Business School เริ่มทำงานที่ Berjaya UC มาตั้งแต่เดือนกันยายน เธอเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการนักศึกษาที่ Berjaya UC จัดการทั้งนักศึกษาชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติรวมถึงการฝึกงานของนักศึกษา เขาทำหน้าที่เชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง Berjaya UC และพันธมิตรในอุตสาหกรรมและ บริษัทในเครือโดยประสานงานไม่เพียงแต่โอกาสที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสำหรับนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงการความร่วมมือและกิจกรรมการเป็นพันธมิตรของสถาบันกับอุตสาหกรรม เธอตัดสินใจย้ายไปสอนเต็มเวลาเพื่อมุ่งเวลามากขึ้นในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของเธอ Chris ยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับโรงแรมหลายแห่งในมาเลเซีย