MSU Organizes Virtual Career Fair 2022

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน  MSU Virtual Career Fairs”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางชนากานต์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล นำผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้หางาน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงานว่าง และความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9944&uf=&qu=

Comments are closed.