ประมวลรายวิชา IACD MOOC

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า หลักสูตรออนไลน์ขนาดใหญ่แบบเปิด หัวข้อ การตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (IACD MOOC) หลักสูตรได้รับการเผยแพร่แล้ว ตรวจสอบเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะสอนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะความสามารถและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเริ่มต้นเรียน IACD MOOC จะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2020 เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอย่าลืมลงทะเบียน ที่นี่.

ในระหว่างนี้ขอให้เพลิดเพลินกับการดูวิดีโอโปรโมต IACD MOOC ที่จัดทำโดยสมาชิกทีมงาน FRIENDS จากมหาวิทยาลัย APU ประเทศมาเลเซีย!

Click here to download the IACD MOOC syllabus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *