ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน FRIENDS ของเรา!

ชื่อโครงการ FRIENDS ย่อมาจากคำว่า Furthering International Relations Capacities and Intercultural
Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home. โครงการ FRIENDS ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Internationalization at Home (IaH) ที่ยอมรับแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นสากลของ HE ใน 5 ประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย แนวคิดของ IaH ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าด้วยเหตุผลที่หลากหลาย นักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นแบบ non-mobile อยู่ ดังนั้นจึงถูกกีดกันจากการเข้าถึงความรู้และทักษะในระดับโลก

คำว่า IaH นั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นยุค 2000 และได้รับแรงผลักดันในยุโรปนับตั้งแต่ถูกผนวกเข้ากับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป ในแถลงการณ์นโยบายยุโรปประจำปี 2556 ของโลก ได้มี EU HEIs เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่กำลังนำเอา IaH มาเป็นนโยบายของสถาบันเพื่อความเป็นสากลในด้านหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงการประสานงานกับกลุ่มวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในท้องถิ่น

สำหรับวัตถุประสงค์ของความสอดคล้องตลอดทั้งโครงการนี้ คำว่า IaH ถูกนำมาใช้และตีความตามคำนิยามของ Beelen และ Jones จากปี 2015 ซึ่งทำให้เห็นว่า IaH เป็น “การบูรณาการระหว่างมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมเข้าไปในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสำหรับนักเรียนทุกคนในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ภายในประเทศ” (Beelen & Jones, 2015, p. 12)

หากคุณมีความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและเพื่อพัฒนาทักษะในระดับโลกของคุณ คอยติดตามความคืบหน้าและติดตามพวกเราไปทุกก้าวตามเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของ FRIENDS!